Pekskärm ger kunderna på ICA Maxi Högskolan Halmstad möjlighet att snabbt ge feedback

I och med att förslagslådan försvann i en ombyggnad tyckte Rikard Hillarp, butikshef för ICA Maxi Högskolan Halmstad, att det var dags att hitta ett annat verktyg för att ge kunderna ännu bättre möjlighet att snabbt och enkelt ge feedback direkt på plats i butiken. Valet föll på Improveits pekskärmslösning med smileys och möjlighet att skriva frågor och förslag.