Så arbetar du vidare med resultatet från medarbetarenkäten del 2

Vad gör du när resultatet av medarbetarenkäten indikerar att en del av dina medarbetare upplever att deras arbetsbelastning är för hög? Och hur tar du reda på vad som är orsaken till att medarbetare inte trivs? Lotta Svensson, organisations- och ledarskapscoach på företaget CoachOne ger goda råd och tips om enkla övningar.