Så arbetar du vidare med resultatet från medarbetarenkäten del 2

pexels-fauxels-3184299

Vad gör du när resultatet av medarbetarenkäten indikerar att en del av dina medarbetare upplever att deras arbetsbelastning är för hög? Och hur tar du reda på vad som är orsaken till att medarbetare inte trivs? Lotta Svensson, organisations- och ledarskapscoach på företaget CoachOne ger goda råd och tips om enkla övningar.

Arbetshjulet är en övning där dina medarbetare visuellt får redovisa hur de fördelar sin arbetstid mellan olika arbetsuppgifter. Den går till på följande sätt:

  1. Medarbetaren ritar en cirkel på ett papper som hen delar i 8 delar.

  2. Därefter skriver hen in sina 8 viktigaste arbetsuppgifter enligt hen själv och fastställer vad som är målet med varje tårtbit, vad gäller nöjdheten. Strävar medarbetaren efter 10:or i alla tårtbitar eller finns det vissa där till exempel en 7:a är tillräckligt för att hen ska vara nöjd just där?

  3. Sedan anger medarbetaren hur stor del av den totala arbetstiden på en vecka som hen lägger på varje ”tårtbit” genom att fylla i dem.

  1. Därefter betygsätter medarbetaren hur nöjd hen är med sin insats i varje tårtbit genom att använda skalan 1-10.

  1. När medarbetaren bedömt hur nuläget ser ut i respektive tårtbit, jämför hen det mot sitt mål, tårtbit för tårtbit och finns där en skillnad så frågar medarbetaren sig själv ”vad behövs för att jag ska nå mitt mål, vad är det som saknas?”

  1. Sedan reflekterar medarbetaren över vad som behövs för att hen ska bli mer nöjd med de bitar som fick lågt betyg.

– Den här övningen är bra att göra inför utvecklingssamtalet, den blir ett tydligt kvitto på om dina anställda ägnar tid åt det du vill att de ska ägna tid åt, eller om de har missuppfattat sitt uppdrag. De kan ju även ha hittat uppgifter som de brinner för och därför lägger mer tid på än vad företaget har användning för. Övningen är ett enkelt verktyg som du kan få ut massor av information ifrån, menar Lotta.

Hitta anledningen till misstrivsel

När medarbetare svarar att de inte trivs på sin arbetsplats är det viktigt att ta reda på vad det beror på för att hitta rätt åtgärder. Beror det på medarbetaren själv eller på tillkortakommande hos företaget? Är det så att värderingarna inte lirar med varandra?
Be därför medarbetaren att lista sina viktigaste värderingar.

– Genom att veta vilka som är mina viktigaste värderingar, så kan jag förstå mina reaktioner. En värderingskonflikt kan till exempel utlösa en stressreaktion hos dig, säger Lotta.

Följ upp med regelbundna mätningar

Efter utvecklingssamtalet är det en god idé att regelbundet följa upp medarbetarnas trivsel och välmående för att se om och hur situationen förändras, till exempel med hjälp av en snabb och enkel sms-enkät.

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!