Unicare mäter patienternas nöjdhet och medarbetarnas trivsel med pekskärm

Genom att själva mäta vårdupplevelsen får Unicare Vårdcentral Läkarhuset i Borlänge betydligt bättre svarsfrekvens, resultat och värdefull information om hur deras verksamhet kan bli ännu bättre. De har även med framgång använt pekskärmsmätning för att mäta medarbetarnas trivsel och välmående.