Unicare mäter patienternas nöjdhet och medarbetarnas trivsel med pekskärm

Unicare_Christin

Genom att själva mäta vårdupplevelsen får Unicare Vårdcentral Läkarhuset i Borlänge betydligt bättre svarsfrekvens, resultat och värdefull information om hur deras verksamhet kan bli ännu bättre. De har även med framgång använt pekskärmsmätning för att mäta medarbetarnas trivsel och välmående.

Christin Elofsson verksamhetschef på Unicare i Borlänge berättar om bakgrunden till att de började göra egna mätningar:

– Patientnöjdhetsmätningar ska ju göras och vi fick ta del av resultatet från den som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomförde varje år, men den tyckte vi gav en ganska skev bild av vad våra patienter tyckte om den vård som de fick hos oss. För det första var svarsfrekvensen väldigt låg, endast en försvinnande liten del av våra patienter hade svarat. Men ändå så blir resultatet en ”sanning” när det redovisas i regionen och det gäller ju inte bara oss, de flesta vårdenheter har nog samma problem.

Gör egna patientmätningar via pekskärm
Unicare i Borlänge kom fram till att de ville mäta mer här och nu, för att få bättre svar och verkligen kunna lyssna på vad patienterna säger. De kom i kontakt med Improveit och tyckte att lösningen med pekskärm lät väldigt intressant.

– Vi ville ha enkla frågor som det ska gå snabbt att svara på, men med möjlighet att skriva en egen kommentar, förklarar Christin.

Sagt och gjort, Unicare placerade en pekskärm vid entrén, nära receptionen och personalen bad patienterna svara på frågorna efter sitt vårdbesök. Och det var många som svarade.

– Vi fick ett kvitto på vad patienterna tycker om oss egentligen och det var ju fantastiska siffror, konstaterar Christin.

Viktig att påminna patienterna
Unicare går igenom mätresultaten på APT (arbetsplatsträffar) en gång i månaden, men har möjlighet att gå in och titta på dem dagligen om de vill. Om de träffar på missnöjda patienter i mätningarna tar de reda på vad det berodde på och åtgärdar. De får även en hel del konkreta tips som de kan ta vidare in i verksamhetens olika delar. Det kan till exempel handla om utbudet på fikabordet i entrén, parkeringsplatser, kösystemet i receptionen etc.

Hemligheten bakom en hög svarsfrekvens är att hela tiden påminna patienterna om att svara berättar Christin:

– Vi har inte påmint nu under pandemin och det har tydligt påverkat svarsfrekvensen. Nu har vi startat upp mätningarna igen, men det hänger helt på personalen om vi ska komma upp till samma höga svarsfrekvens igen.

Medarbetarenkät via pekskärm
Unicare har även genomfört mätningar av personalens trivsel och mående via pekskärm. Tidigare använde de sig av en stor medarbetarenkät med djupgående frågor, där många frågor handlade om samma sak, men upplevde att personalen svarade motsägelsefullt. Därför valde de att korta ner enkäten, göra det enklare och låta personalen svara via en pekskärm som de ställde i ett avskilt hörn i personalrummet. När mätningen var genomförd, så arbetade de med resultaten, i synnerhet med det som personalen uppgett att de var missnöjda med, i olika grupparbeten.

Nöjda med samarbetet
Samarbetet med Improveit har på gått i cirka 4 år nu.

– Vi tycker att samarbetet fungerar bra. Vi är nöjda. Improveit är mycket tillgängliga och hör av sig regelbundet för att påminna oss om olika saker eller bara för att höra hur det går, säger Christin.

Mer information om lösningar för patientmätningar
Är du intresserad av att veta mer om våra lösningar när det gäller patientmätningar? Kontakta oss på info@improveit.se eller ring 035-22 70 50

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!