Achima Care vill växa – gör egna mätningar av patientupplevelsen

Achima Care vill ha fler listade patienter och för att få det måste de erbjuda en minst lika bra vårdupplevelse eller en ännu bättre än konkurrenterna på vårdmarknaden. Att göra egna mätningar av patienternas vårdupplevelse för att snabbt kunna åtgärda och förbättra där det behövs i verksamheten, är ett sätt för dem att nå detta mål.