Achima Care vill växa – gör egna mätningar av patientupplevelsen

AchimaCare_Maja

Achima Care vill ha fler listade patienter och för att få det måste de erbjuda en minst lika bra vårdupplevelse eller en ännu bättre än konkurrenterna på vårdmarknaden. Att göra egna mätningar av patienternas vårdupplevelse för att snabbt kunna åtgärda och förbättra där det behövs i verksamheten, är ett sätt för dem att nå detta mål.

Achima Care är ett familjeföretag som driver 10 kompletta och personliga vårdcentraler. De finns utspridda i södra och mellersta delarna i Sverige och har för närvarande 75 000 listade patienter. De erbjuder både fysisk och digital vård och har som mål att växa och bli ännu större. Maja Sjöberg, chef för verksamhetsutveckling, understryker vikten av att därför regelbundet få veta vad deras kunder/patienterna tycker om dem som vårdgivare. 

Vi har ju den nationella patientenkäten från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som görs vartannat år, och som täcker alla vårdcentraler i Sverige, så det är ju en väldigt stor enkät. Den tittar vi ju så klart väldigt noga på och den innehåller lite fler frågor än vår egen, men det är få som svarar på den. Och det är ju alltid den undersökningen som syns i media, berättar hon.

Egna mätningar ger fler svar och snabbare återkoppling
Achima Care bestämde sig därför för ett antal år sedan att komplettera med egna mätningar på sina olika vårdenheter. De fick då betydligt fler svar och snabbare återkoppling på eventuella brister och svaga länkar i verksamheten, ett bättre resultat som i sin tur ger ett bättre underlag att arbeta med.

– Att ta reda på vad patienterna tycker om oss är ju en självklar del i vårt arbete, vi är ju till för patienterna. Med egna mätningar blir det lättare att göra snabbare justeringar om vi märker att något behöver rättas till och vi kan även mäta olika mottagningar, säger Maja.

Mätresultat granskas och hanteras både i personal- och chefsgrupper
Mätningarna görs med hjälp av pekskärmar under tre månader på våren och tre månader på hösten varje år, på samtliga tio vårdcentraler. Personalen ser till att pusha för att patienterna ska svara och de sätter upp påminnelselappar i väntrummen. Achima Care får en sammanställning av mätresultatet varje månad och resultaten presenteras och hanteras under personalmöten på de olika enheterna. Mätresultaten tas även upp på chefsmötena som hålls fyra gånger per år och där jämför man resultaten mellan olika vårdcentraler för att se om det är något som sticker ut, om man kan urskilja trender och man jämför även med resultat från föregående år.

– Ser vi att det dippar någonstans, då begär vi in en handlingsplan från verksamhetschefen. Under nästa mätperiod ser vi om den har haft någon påverkan. Mätningen är ett bra verktyg för oss som sitter en bit bort från verksamheten, konstaterar Maja.

Improveit vann på personligt bemötande och pris
Improveit har levererat enkätlösningar till Achima Care i 5 år nu och fick från början ta över uppdraget från en annan leverantör.

– Vi uppskattar den goda personliga kontakten, bemötandet och servicen vi alltid får av Improveit, till ett bra pris dessutom. Vårt samarbete fungerar bra, konstaterar Maja.

Är du intresserad av att göra egna patientmätningar på din vårdenhet?
Vi har drygt 20 års erfarenhet av patientenkäter, bolla gärna dina tankar och frågor med oss.
info@improveit.se 035-22 70 50

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!