Pekskärmsmätningar bidrar till att höja besökarnas upplevelse av Umeå Energicentrum

Det mycket populära besöksmålet Umeå Energicentrum ville veta vad de kunde göra för att höja besöksupplevelsen ytterligare och hur väl de nådde ut med lärandet om energi, teknik och hållbarhet. De började därför genomföra pekskärmsmätningar 2015 för att fånga upp besökarnas åsikter, hitta förbättringspunkter och höja besöksupplevelsen.