Pekskärmsmätningar bidrar till att höja besökarnas upplevelse av Umeå Energicentrum

Umeå Energicentrum_anette

Det mycket populära besöksmålet Umeå Energicentrum ville veta vad de kunde göra för att höja besöksupplevelsen ytterligare och hur väl de nådde ut med lärandet om energi, teknik och hållbarhet. De började därför genomföra pekskärmsmätningar 2015 för att fånga upp besökarnas åsikter, hitta förbättringspunkter och höja besöksupplevelsen.

Umeå Energicentrum är ett uppskattat besöksmål på sommaren för både vuxna och barn. Här kan man inspireras och lära mer om energi och hållbarhet och njuta av naturen. Det finns bland annat en äventyrslekpark och ett av Sveriges allra första vattenkraftverk som nu är museum. Utbudet av aktiviteter är stort. Man kan få en guidning i det gamla kraftverket, prova på utomhusexperiment, köra elbilsbana, fika på caféet eller ha egen picknick på de många grönområdena. Platsen ägs av Umeå Energi och tar emot cirka 30 000 besökare per säsong.

Vill mäta besökarnas upplevelse och inlärning
2015 startade samarbetet med Improveit i syfte att ta reda på hur man kunde utveckla och förbättra besöksmålet utifrån vad besökarna såg, tyckte och upplevde.

– Vi ville få information kring vad vi skulle kunna förbättra för att ytterligare höja upplevelsen av Umeå Energicentrum och dess historia. Vi ville också veta hur väl vi nådde ut med lärandet om energi, teknik och hållbarhet, berättar Anette Mångsén som arbetar som marknadsförare på Umeå Energi. 

Mäter på sommaren och analyserar resultatet på hösten
Umeå Energicentrum är öppet under sommaren och då kan besökarna svara på frågor via en pekskärm. Under pandemin har man haft pekskärmen utomhus, under tak i en liten paviljong. Denna sommar kommer besökarna även att kunna svara på undersökningen via sin mobiltelefon genom att skanna in en QR-kod.

– När vi stänger för säsongen får vi resultatet av mätningarna från Improveit och då går vi igenom det och analyserar vad vi kan förbättra, säger Anette.

Resultatet genererar nya aktiviteter och utbud i caféet
Hon berättar att de kan se en tydlig trend i att besökarnas upplevelse har höjts och genom att ta del av besökarnas fria svar har de kunnat fånga upp nya idéer och förslag till förbättringar i verksamhetens olika delar. De får också reda på om de måste förtydliga delar i sin kommunikation om hållbarhet.

– Resultatet har bland annat lett till att vi har ökat utbudet i caféet. Till exempel så har vi tillgodosett önskemål om glutenfritt. Vi erbjuder fler lärande experiment och vi har utökat utbudet av aktiviteter, som yoga, fotboll med mera, genom att samarbeta med olika föreningar. Mätningarna ger ju oss även information om vilka delar av verksamheten som besökarna uppskattar mest, berättar Anette.

Ett annat mål med mätningarna är att få reda på hur de kan förtydliga ännu mer att det är Umeå Energi som äger besöksmålet nu, då det tidigare ägdes av en stiftelse som nu är upplöst.

Pekskärmsmätningar på Umeå Energi Arena
Anette berättar att Umeå Energi även har, under några år, genomfört mätningar vid olika arrangemang på två platser vid Umeå Energi Arena, en stor idrottsanläggning som man köpt namnrättigheten till. De har också gjort mätningar under större kundevent, på inspirationsdagar och även internt, för att ta reda på hur medarbetare mår och känner för sitt arbete.

Improveit ger bra service och feedback
Umeå Energi är mycket nöjda med samarbetet med Improveit.

– Jag tycker att Improveit har varit väldigt flexibla och serviceminded. Vi har fått jättebra service och feedback på våra frågor och fått tillbaka förslag på hur vi kan formulera frågorna och det har varit väldigt värdefullt för oss. Dessutom får vi alltid snabb leverans av resultaten, konstaterar Anette.

Hur kan du öka antalet besökare till din destination?
Kontakta oss så pratar vi vidare om hur du kan samla in och använda resultaten av besökarnas återkoppling.

Mejla oss på info@improveit.se eller ring 035-22 70 50

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!