Art Clinics patientmätningar genererar ett framgångsrikt förbättringsarbete

ArtClinic_ronnie

Genom att kontinuerligt mäta sina patienters upplevelse av sin vårdresa, från konsultation till slutkontroll, får Art Clinic löpande återkoppling från patienterna som de använder i sitt utvecklingsarbete. Och det arbetet har resulterat i höga betyg från deras patienter.

Ronnie Pettersson VD för Art Clinic, var själv patient i den privata sjukvården i slutet på 80-talet och blev chockerad över det han då fick uppleva. En nästan obefintlig kontroll, låg standard och dålig kvalitet. Han insåg då hur viktigt det är att kunna välja rätt klinik och veta vem som är seriös och vem som inte är det och vem som verkligen kan utföra kirurgin man efterfrågar.

Patientupplevelsen blev triggern att starta vårdbolag
Den här erfarenheten resulterade så småningom i att Ronnie blev god vän med en plastikkirurg och tillsammans startade de första kliniken 1992 i Oslo. I slutet av 90-talet kom de till Sverige och startade Art Clinic. I dag består Art Clinic av sammanlagt fyra kliniker som finns i Göteborg, Jönköping, Uppsala och Stockholm.

Art Clinic bedriver verksamhet inom ryggkirurgi, ortopedi och plastikkirurgi och har avtal med regioner, försäkringsbolag och privatbetalande patienter.

– Jag har tagit med mig väldigt mycket av min patientresa in i att bygga privata kliniker. Jag har alltid satt patientsäkerheten och ärligheten mot patienten högst, något som faktiskt kan innebära att vi kan tacka nej till att utföra kirurgi på de patienter som vi bedömer inte behöver kirurgi. Det är så du bygger ett varumärke på sikt, säger Ronnie.

Vill att patienterna upplever kvalitet
Ronnie berättar att Art Clinic vill tjäna pengar på kvalitet, och det ska gå som en röd tråd från första mötet till sista återbesöket. Det kräver att det finns bra processer på plats, alltifrån marknadsföringen och kommunikationen, vid ankomst till kliniken, under konsultationen och operationen och återbesöket. För att skapa och säkerställa processerna blir patienternas återkoppling väldigt viktig.

– Vi är jättestolta över Art Clinic, vi är ISO-certifierade, vi är ackrediterade, vi finns med i regionernas kvalitetsregister, men jag vill också veta vad patienterna tycker. Är vi så bra som vi tror, säger Ronnie.

Samarbetar med Improveit för att mäta hela patientresan
Art Clinic bestämde sig för att börja mäta patienterna upplevelser under hela patientresan. Till en början genomförde man mätningarna själva men då det tog för mycket tid och energi i anspråk, resurser som man hellre ville lägga på patienterna, inleddes ett samarbete med Improveit 2010.

Improveit hjälpte till med att hitta rätt verktyg för mätningarna och guidade Art Clinic i hur de skulle ställa frågorna i enkäten för att få bra svar som de kunde ta vidare in i förbättringsarbetet.

Patienterna får svara på en enkät via en surfplatta direkt efter sin operation. Sedan får de även svara på en enkät efter slutkontrollen som inträffar 6 – 9 månader efter ingreppet för att berätta hur nöjda de är med resultatet.

– Det är viktigt för oss att mäta hela patientresan. Den börjar med en konsultation, då patienten kommer in till kliniken och möter personalen i ett väntrum och i en reception. Sen kommer patienten in till doktorn för konsultation och då vill vi veta om patienten känner att de har fått rätt information och känner sig nöjda och trygga med den. Det är oerhört viktigt för oss att veta, säger Ronnie.

Går igenom månadens resultat på arbetsplatsträffarna
Art Clinic går igenom resultaten av mätningarna varje månad, då de får en sammanställning i rapportform från Improveit. Alla platscheferna på samtliga kliniker får rapporten och går igenom den på arbetsplatsträffarna.

– Det som vi tycker är väldigt bra med Improveit är att vi får vara med och utveckla frågebatteriet, vi får vara med och påverka hur vi vill få informationen till oss, hur rapporten ska se ut och hur ofta vi vill få den, berättar Ronnie.

Snittbetyget ligger på 9,79
Patientmätningarna har gett resultat. Art Clinic har blivit bättre, patienterna är ännu nöjdare, känner sig sedda och lyssnade till visar rapporterna. På en skala från 1-10 så ligger patienternas snittbetyg på 9,79 idag.

– Nöjda patienter är det bästa du kan ha. Det ger ringar på vattnet. Du får fler som pratar gott om din enhet och din klinik och det kommer generera fler patienter. Men det gäller att jobba kontinuerligt med förbättringar, orka hålla på, för inget kommer gratis till dig, konstaterar Ronnie.

Se filmen med Ronnie:

Vill du veta mer om hur du kan mäta dina patienters vårdupplevelse på bästa sätt?
Kontakta oss på Improveit! 035-22 70 50 info@improveit.se

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!