Improveit levererar KUPP-enkät för studie inom cancervården

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) – enkäten är aktuell i två nya studier inom cancervård och palliativ vård. Maria Larsson Professor i Omvårdnad vid Karlstads universitet, driver båda studierna och tycker att KUPP är ett fantastiskt bra verktyg.