Ny stor studie inom palliativ vård använder KUPP-enkät

Maria Larsson studie Palliativ vård

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv)-enkäten är aktuell för en nystartad studie som ska undersöka hur den palliativa vården i Sverige och Norge har påverkats under Covid-19-pandemin. 

PAQC-C19 (Palliative Quality Care Covid-19) heter studien och målet är 1000 respondenter i Sverige och 500 i Norge. Maria Larsson Professor i Omvårdnad vid Karlstads universitet berättar att flera olika lärosäten och verksamheter är inblandade i studien, både i Värmland och Stockholm, samt två högskolor i Norge, Innlandet och Östfold. Syftet med studien är att undersöka hur den palliativa vården har påverkats under Covid-19-pandemin i relation till vårdpersonalens psykosociala och fysiska arbetsmiljö och hälsa. Improveit, som är exklusiv leverantör av KUPP-enkäten, har fått uppdraget att administrera KUPP och sköta insamlingen av data.

Webbenkät och pappersenkät
Datainsamlingen kommer att ske både via webbenkät och pappersenkät på grund av att på sjukhus och i kommunal hälso-och sjukvård är tillgången på datorer inte alltid tillräcklig. Webbenkäten mejlas ut som länk i ett e-postmeddelande.

– Vi får väldigt god hjälp av Improveit, de påminner oss om praktiska saker och att se till att informationen till respondenterna är tydlig och når fram. Som till exempel när en enhet tänker samla in data på arbetstid, så har Improveit betonat vikten av att verkligen säkerställa att personalen vet att de ska svara var och en för sig och inte tillsammans diskutera sig fram till svaren, berättar Maria Larsson.

Specialutvecklad version av KUPP
I denna studie kommer man att använda en version av KUPP för palliativ vård, som Bodil Wilde-Larsson Professor i Omvårdnad vid Karlstads universitet tagit fram tillsammans med en av sina tidigare doktorander, Tuva Sandsdalen. Bodil är den som har utvecklat KUPP från början och Tuva är medforskare i studien. 

– Det är skönt att köpa tjänsten och få hjälp med det administrativa. Det är så mycket administration ändå i en så här pass stor studie. Jag rekommenderar alla som ska samla in data via enkät att se till att få hjälp med att skapa en snygg enkät, det är det första man bör tänka på, säger Maria Larsson.

Studien är finansierad av AFA (Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag) och kommer att löpa över två år, men datainsamlingen kommer att slutföras under 2021.

Läs mer om KUPP och hur vi kan hjälpa dig med din studie här. 

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!