Improveit levererar KUPP-enkät för studie inom cancervården

Maria Larsson studie Cancervård

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) – enkäten är aktuell i  ny studie inom cancervård. Maria Larsson Professor i Omvårdnad vid Karlstads universitet, driver studien och tycker att KUPP är ett fantastiskt bra verktyg.

2011 lanserades den nationella cancerstrategin, som innebar att alla som får en cancerdiagnos i Sverige i dag, ska få en fast vårdkontakt och det företrädesvis i form av en kontaktsjuksköterska. Den funktionen har sedan dess förts in succesivt i Sverige. Quality in Care and Organizational Prerequisites for Contact Nurses (QOPCoN (kontaktsjuksköterska i cancervård) heter studien som Maria Larsson genomför i samverkan med forskarna Kaisa Bjuresäter vid Karlstads universitet, Frida Smith på Regionalt Cancercentrum Väst och Linn Rosell på Regionalt Cancercentrum Syd.

–  Syftet med studien är delvis att göra en granskning av det kontaktsjuksköterskorna har blivit ålagda att göra. Att ta reda på hur har det gått med införandet av den här funktionen. Den andra delen handlar om att ta reda på hur patienterna upplever vården de har fått på det här sättet, vad de tycker om kontaktsjuksköterskeverksamheten, berättar Maria Larsson.

En enkät till kontaktsjuksköterskor och en till cancerpatienter
Studien har gått ut med en enkät nationellt, där man fick in svar från 535 kontaktsjuksköterskor i Sverige, det innebär cirka 30 % svarsfrekvens. Första steget, datainsamlingen, är genomfört, och resultatet har analyserats och sammanställts i en rapport. Den har även presenterats på nationell nivå, för Regionalt Cancercentrum i Samverkan, ett forum som samlar alla cancercentrum i Sverige och har som mål att arbeta för en så rättvis och jämlik vård som möjligt.

Använder en specialanpassad KUPP-enkät
Maria Larsson och övriga forskare i studien har tillsammans med Bodil Wilde Larsson Professor i Omvårdnad Karlstads universitet, som är upphovsmakaren till KUPP-enkäten, tagit fram en specialversion av KUPP, anpassad just för kontaktsjuksköterskeverksamhet.

– Det här instrumentet är ju så finurligt, det finns ju en gedigen teori bakom det. För det första så är det baserat på patienternas erfarenheter och vad de tycker är god vårdkvalitet. Det andra är att den är tvådelad, man får både svara på hur det är och hur betydelsefullt det är. Det är ett fantastiskt fint arbetsverktyg för att belysa var vi behöver göra förbättringar som faktiskt gör skillnad, säger Maria Larsson entusiastiskt.

Mycket nöjd med samarbetet med Improveit
Maria Larsson är mycket nöjd med samarbetet med Improveit, som är exklusiv leverantör av KUPP-enkäten i Sverige.

– Samarbetet fungerar helt super. Improveit hjälper till att skapa en snygg och fin enkät som är användarvänlig. De hjälper även till med att få ut enkäterna och samla in data så vi behöver inte göra alla stegen själva, vi får hjälp med att bevaka den processen. Jag uppskattar dessutom väldigt mycket att man får en fil med rådata, det sparar så mycket tid och det går fort och lätt. De svarar snabbt på våra frågor och är alltid hjälpsamma och på, konstaterar Maria Larsson.

Är du intresserad av att att använda KUPP? Läs mer här och hör av dig till oss på info@improveit.se

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!