Pekskärmsmätningar bidrar till att höja besökarnas upplevelse av Umeå Energicentrum

Det mycket populära besöksmålet Umeå Energicentrum ville veta vad de kunde göra för att höja besöksupplevelsen ytterligare och hur väl de nådde ut med lärandet om energi, teknik och hållbarhet. De började därför genomföra pekskärmsmätningar 2015 för att fånga upp besökarnas åsikter, hitta förbättringspunkter och höja besöksupplevelsen.

Pekskärm ger kunderna på ICA Maxi Högskolan Halmstad möjlighet att snabbt ge feedback

I och med att förslagslådan försvann i en ombyggnad tyckte Rikard Hillarp, butikshef för ICA Maxi Högskolan Halmstad, att det var dags att hitta ett annat verktyg för att ge kunderna ännu bättre möjlighet att snabbt och enkelt ge feedback direkt på plats i butiken. Valet föll på Improveits pekskärmslösning med smileys och möjlighet att skriva frågor och förslag.