Så skapar Eatery snabbt engagerade medarbetare och nöjda kunder

Eatery ser ett stort värde i att ofta och regelbundet mäta både medarbetarnas trivsel och hur nöjda kunderna är. De har valt att använda Improveits sms-enkät och pekskärmar och berättar att mätningarna snabbt har skapat ökat engagemang och arbetsglädje bland medarbetarna.

Martin Forsmark är vice vd på Eatery, ett matföretag som består av cirka 150 medarbetare över flera enheter i både Uppsala och Stockholm. De levererar cirka 15 000 portioner mat i olika tappningar varje dag.

– Eftersom vi är många medarbetare på olika platser passar sms-enkäten oss perfekt. Det är ett enkelt verktyg som ger en överblick och möjligheten att arbeta proaktivt. Vi kunde på kort tid få en känsla för hur det står till på våra enheter. Informationen vi får samlas i ett tydligt system där vi kan sammanställa läget på våra enheter, det gör att vi alltid ligger steget före, säger han.

Uppskattar noll startsträcka

Arbetsmiljö står högt på agendan hos Eatery och Martin Forsmark betonar vikten av att använda en tjänst som är enkel, effektiv och tydlig.

– En väldigt stor fördel med Improveit’s sms-enkät är att det var otroligt enkelt att starta upp. Näst intill noll startsträcka för att komma igång och få in data från alla enheter. Det uppskattar vi väldigt mycket, berättar Martin.

En arbetsmiljöenkät en gång om året är sällan ett effektivt verktyg för att arbeta proaktivt.

Martin Forsmark vice VD Eatary

– Medarbetarna vet att de får det här sms:et och att deras svar tas på allvar. Det och enkelheten tror jag har bidragit till den höga svarsfrekvensen. Det är ett nyttigt verktyg för våra chefer som varje vecka får input på vilka områden som behöver prioriteras, vilket har lett till tydliga actions, menar Martin.

Pekskärmar ger snabb och översiktlig information

Eatery använder även Improveit’s tjänst för att mäta kundnöjdheten på de olika enheterna. Det ger värdefull information som tillsammans med sms-enkäten ger en helhetsbild för både ledning och chefer, berättar Martin Forsmark.

– Vi har pekskärmar på alla enheter där lunchgästerna får svara på korta frågor om dagens besök. En enkel tjänst för både oss och våra kunder som ger oss den information vi vill ha snabbt och översiktligt. Det har blivit en riktig trigger för våra kockar som ser fram emot den dagliga rapporten med lunchbetyget. Väldigt roligt att se engagemanget det skapar, kockarna tävlar med varandra för att vara den som håller högst kvalitet. Det har blivit en riktig snackis och ett positivt inslag i arbetet, berättar Martin.

Ladda ner kundcase Eatery här. 

Vill du veta mer om våra tjänster och verktyg?

Kombinationen medarbetarenkät och kundmätning ger din verksamhet ett enkelt, överskådligt och tydligt underlag för beslut och åtgärder som effektiviserar och utvecklar. Kontakta oss så pratar vi vidare om hur våra tjänster kan stödja din verksamhet.

Björn Wallgren 070-829 44 21

Tina Rinaldo 0733-22 70 10