Achima Care vill växa – gör egna mätningar av patientupplevelsen

Achima Care vill ha fler listade patienter och för att få det måste de erbjuda en minst lika bra vårdupplevelse eller en ännu bättre än konkurrenterna på vårdmarknaden. Att göra egna mätningar av patienternas vårdupplevelse för att snabbt kunna åtgärda och förbättra där det behövs i verksamheten, är ett sätt för dem att nå detta mål.

Unicare mäter patienternas nöjdhet och medarbetarnas trivsel med pekskärm

Genom att själva mäta vårdupplevelsen får Unicare Vårdcentral Läkarhuset i Borlänge betydligt bättre svarsfrekvens, resultat och värdefull information om hur deras verksamhet kan bli ännu bättre. De har även med framgång använt pekskärmsmätning för att mäta medarbetarnas trivsel och välmående.

Improveit levererar KUPP-enkät för studie inom cancervården

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) – enkäten är aktuell i två nya studier inom cancervård och palliativ vård. Maria Larsson Professor i Omvårdnad vid Karlstads universitet, driver båda studierna och tycker att KUPP är ett fantastiskt bra verktyg.