Improveit levererar enkäter för 5 årig studie inom förlossningsvården

Improveit levererar enkäter för 5 årig studie inom förlossningsvården

Överläkare Sophia Brismar Wendel på Kvinnokliniken Danderyds sjukhus vill ta reda på om det är bättre för förstföderskor som blir förlösta med hjälp av sugklocka att få ett snedklipp eller förlösas utan klipp. 2017 blev hon beviljad ett forskningsanslag för att utföra studien och valde att samarbeta med Improveit i utformning och utskick av enkäter, samt sammanställning av den insamlade datan.

Bristningsskador vid förlossning med sugklocka är ganska vanligt och syftet med EVA-studien (Episiotomy in Vacuum Assisted delivery) är att ta reda på om de kan förebyggas genom att lägga ett förebyggande snedklipp eller om det är bättre att låta bli att klippa.

– Den här frågeställningen har kommit upp genom att nygamla registerstudier har publicerats som visar att klipp kan vara skyddande i de här situationerna. Men kunskapen är lite osäker eftersom den bygger på registerstudier och då måste man göra en så kallad randomiserad kontrollerad studie, berättar Sophia.

Resultatet av studien, som beräknas vara klar om cirka två år, kommer att användas i klinisk praxis ganska omedelbart tror Sophia. Då kommer man att börja rekommendera den metod som i studien visar sig vara den bästa till kvinnor som står inför en förlossning med sugklocka

Patienten besvarar fyra enkäter under fem år

Studien börjar på sjukhuset när de kvinnor som tackat ja till att vara med ska föda. Det är för närvarande nio sjukhus som deltar i studien. Om den födande kvinnan står fast vid sitt beslut så lottas hon till att antingen tillhöra gruppen som får ett rutinmässigt snedklipp eller att tillhöra gruppen som inte får ett snedklipp. Efter förlossningen registreras utfallet, det vill säga om hon får en bristningsskada eller inte, direkt i och med diagnossättningen. Under sin tid på BB får den nyförlösta kvinnan via en läsplatta svara på första enkäten. Från den laddas sedan resultatet ner och skickas till Improveit via en krypterad fil, som sammanställer alla data. De skickar även ut resterande tre webbenkäter till patienten, som kommer ut 2 månader, 1 år och 5 år efter förlossningen.

Känner förtroende för Improveits erfarenhet av patientenkäter och studier

– Vi valde att jobba med Improveit för att vi ville ha ett säkert sätt att skicka ut enkäter till kvinnorna som har valt att delta i studien. Vi visste att Improveit hade erfarenhet av att göra patientundersökningar och enkätutskick i större studier sedan tidigare och kände förtroende för Improveit, säger Sophia.

Hon berättar att Improveit även har varit väldigt behjälpliga i utformningen av enkäterna.

– Improveit har hjälpt oss med formuleringen och hur vi ska ställa frågorna på ett bra sätt så att patienterna förstår vad det är de svarar på, det har varit till stor hjälp.

Sophia tycker att studien har fungerat väldigt bra hittills. Hon är nöjd med att inte behöva sköta den tidskrävande administrationen och logistiken kring utskicken och istället kunna fokusera på att informera kvinnor om studien och få dem att vilja delta.

Se den filmade intervjun med Sophia Brismar Wendel. 

Mer information om våra enkätlösningar

Vad vill du veta mer om? Vi hjälper dig med enkla, skräddarsydda enkäter för bästa möjliga datainsamling och sammanställning. För mer information besök improveit.se eller kontakta våra säljansvariga Björn Wallgren 070-829 44 21 och Tina Rinaldo 0733-22 70 10.

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!