Så arbetar du vidare med resultatet från medarbetarenkäten del 1

pexels-andrea-piacquadio-3862089

En medarbetarenkät kan vara ditt bästa verktyg i arbetet med att skapa en arbetsplats där alla mår bra, trivs och känner sig engagerade. Vi har frågat organisations- och ledarskapscoachen Lotta Svensson på företaget CoachOne om råd och tips på hur du ska hantera resultatet för att få bästa möjliga effekt i förändringsarbetet

 

 1. Vilket resultat vill du ha?
  Det första rådet Lotta ger handlar om vikten att tänka igenom vilka resultat du önskar nå innan du gör mätningen. Vilken är er accepterade lägsta nivå i respektive fråga? Var vill ni befinna er på betygsskalan? Du kan också be ledningsgruppen göra en skattning över vad de tror resultatet blir i mätningen.

 2. Var ligger ni högt och var ligger ni lågt?
  Det första man bör göra när mätningen är klar är att se över resultatet i sin helhet, menar Lotta. Var ni ligger högt respektive lågt i enkätresultatet? Speglar resultatet era eventuella antaganden innan mätningen? Hur förhåller det sig till ert önskade resultat? Var är ni starka och hur fortsätter ni utveckla era styrkor? Finns det svaga punkter och i så fall vilka är de? Välj ut de som känns mest angelägna att jobba med. Därefter är det dags att börja arbeta med en handlingsplan.

 3. Ta upp och diskutera i ledningsgruppen, avdelningen eller teamet
  För bästa uppföljning bör resultatet av medarbetarenkäten bli en stående punkt på ledningsgruppsmötet, då ni kontinuerligt och regelbundet följer upp de olika initiativen och aktiviteterna, anser Lotta. Resultatet av enkäten kan även diskuteras på en mer allmän nivå i större grupper i företaget, och då är det viktigt att se till att ingen känner sig utpekad och obekväm. Chefen kan till exempel fråga medarbetarna vad de tänker om olika delar av resultatet och vad de tycker skulle behövas utifrån deras perspektiv.

 4. Följ upp med fler mätningar
  Lotta rekommenderar även att ni börjar göra tätare mätningar, till exempel varje vecka, med bara ett par frågor som berör just de områden som ni vill förändra. En kontinuerlig mätning ger bra feedback på hur ni lyckas i det pågående förändringsarbetet. Som tips på bra verktyg nämner hon Improveits sms-enkät som passar väldigt bra för den här typen av snabba, enkla och ofta återkommande mätningar. Ladda ner produktblad här.

 5. Låt medarbetarna göra en lista på VAD och VEM som påverkar dem negativt
  Om medarbetarenkäten indikerar att många medarbetare känner sig stressade, mår dåligt och inte trivs rekommenderar Lotta ett verktyg som innebär att medarbetaren gör en lista med tre kolumner. Du kan ladda ner work sheet som pdf här, helt gratis.
  Övningen kan medarbetaren först göra på egen hand och ta den med till medarbetarsamtalet, om relationen till chefen känns trygg och säker. Ett annat alternativ är att låta medarbetaren gå igenom listan med en externt anlitad resurs, till exempel en coach.

  – Det första medarbetaren ska göra är att sätta sig ner och fundera en stund på VAD och VEM som påverkar honom eller henne negativt. Och man behöver inte begränsa det till arbetsplatsen, för ofta hänger ju privatlivet ihop med arbetslivet på något sätt. Mår man inte bra hemma mår man inte bra på jobbet och tvärtom, konstaterar Lotta.

  I första kolumnen skriver alltså medarbetaren upp VAD eller VEM som påverkar honom eller henne negativt. I andra kolumnen noteras på vilket sätt detta yttrar sig. I tredje kolumnen skriver medarbetaren ner vad hon eller han skulle vilja göra åt det, det vill säga vad skulle behövas för att få till en förändring?

  När denna övning är gjord så har medarbetaren ett underlag att jobba vidare med. Frågorna som då bör diskuteras och besvaras är: Hur ska jag gå vidare med det här? Finns det någon prioriteringsordning? Därefter är det dags att göra en handlingsplan.

   

Information, handledning och utbildning
Vill du veta mer om hur du kan aktivt jobba med resultatet av din medarbetarenkät, kontakta Lotta Svensson på CoachOne genom att mejla lotta@coachone.se.

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!